ایران اسکریپت

ایران اسکریپت

ایران اسکریپت | دانلود اسکریپت با طعمی دیگر

رفع مسئولیت

با توجه به اینکه فعالیت های ایران اسکریپت به گونه ای است که ممکن است در بسیاری از موارد قانون کپی رایت در مورد

سیستم ها ، قالب ها ، و سایر مواردی که در سایت قرار میگیرد نقض شود، لذا ذکر این نکته را ضروری میدانیم که در

صورتی که قالب، اسکریپت و یا هر مورد دیگری که به صورت اختصاصی و کامل متعلق به شما میباشد، و ایران اسکریپت

آن را به صورت کپی شده برای دانلود قرار داده است، میتوانید با اسناد و مدارک و ذکر آدرس سایت خود، و مطلب

مورد نظر در سایت ایران اسکریپت ، از طریق پست الکترونیکی info[at]iranscript.ir ، به مدیریت سایت اطلاع دهید.