کد نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرسReviewed by SMZ on Mar 28Rating: 2.0 کد نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرساز قابلیتهای وردپرس امکان عضویت کاربران جهت استفاده از امکانات وردپرس و یا نوشتن و ارسال مطلب می باشد با استفاده از این قابلیت سایتهای بزرگ می توانند نویسنده استخدام کنند تا زحمت ارسال مطالب را به کاربران و نویسندگان بدهند اگر شما نیز در سایت تان نویسنده دارید می توانید با استفاده از کد نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرس Pending Posts آخرین نوشته های نویسندگان و یا کاربران را در قسمتی از قالب وردپرس سایت تان نمایش دهید.

از قابلیتهای وردپرس امکان عضویت کاربران جهت استفاده از امکانات وردپرس و یا نوشتن و ارسال مطلب می باشد با استفاده از این قابلیت سایتهای بزرگ می توانند نویسنده استخدام کنند تا زحمت ارسال مطالب را به کاربران و نویسندگان بدهند اگر شما نیز در سایت تان نویسنده دارید می توانید با استفاده از کد نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرس Pending Posts آخرین نوشته های نویسندگان و یا کاربران را در قسمتی از قالب وردپرس سایت تان نمایش دهید.

 

wordpress-post

 

نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرس

اگر می خواهید کاربر ثبت نام کننده بتواند مطلب ارسال کند باید نقش کاربر ثبت نام کننده در وردپرس را بر روی نویسنده قرار دهید با اینکار کاربر می تواند مطلب بنویسد و منتشر کند ، مطالب منتشتر شده توسط خودش را  ویرایش کند، به دیدگاه های هر مطلب پاسخ دهد و انها را تایید کند برای آشنایی بیشتر با نقش های کاربری وردپرس می توانید صفحه wordpress user roles and capabilities از بخش codex وردپرس را مطالعه کنید. حال اگر می خواهید بتوانید مطالبی که توسط نویسندگان ارسال شده اند و هنوز به تایید مدیر جهت نمایش در سایت نرسیده اند را در قسمتی از قالب وردپرس نمایش دهید می توانید از کد زیر استفاده کنید.

 

<ul>
<?php  $iranscript_ir= new WP_Query(array( 'post_type' => 'post',
'post_status' => 'pending',
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'ID',
'posts_per_page' =>'10',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1
)); ?>
<?php if($iranscript_ir->have_posts()) : while($iranscript_ir->have_posts()) : $iranscript_ir->the_post();?> 
<li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; endif; wp_reset_query(); ?>
</ul>

 

در کد بالا تعداد ۱۰ مطلب آخر یا جدیدترین مطالبی که در انتظار تایید مدیر هستند نمایش داده می شود با تغییر مقدار posts_per_page می توانید تعداد مطالب بیشتری را نمایش دهید الاوه بر قابلیت نمایش مطالب در انتظار تایید وردپرس می توانید مطالب مرتبط وردپرس یا نوشته های مشابه را نیز به نمایش بگذارید که پیش از این در ایران اسکریپت آموزش آن قرار داده شده است.