کد نمایش مطالب پربازدید وردپرس به همراه تصویر شاخصReviewed by M.J on Jul 30Rating: 5.0کد نمایش مطالب پربازدید وردپرس به همراه تصویر شاخصاگر قصد دارید در قسمتی از قالب سایت تان مطالب پربازدید وردپرس تان را به همراه تصویر شاخص و یا خلاصه ای از مطلب را نمایش دهید می توانید این کار را با استفاده از افزونه بازدید مطالب وردپرس به همراه کوئری و کد نمایش مطالب پربازدید وردپرس به همراه تصویر شاخص انجام دهید .

اگر قصد دارید در قسمتی از قالب سایت تان مطالب پربازدید وردپرس تان را به همراه تصویر شاخص و یا خلاصه ای از مطلب را نمایش دهید می توانید این کار را با استفاده از افزونه بازدید مطالب وردپرس به همراه کوئری و کد نمایش مطالب پربازدید وردپرس به همراه تصویر شاخص انجام دهید . برای شروع کار نیاز به دانلود و نصب افزونه wp-postviews دارید پس از نصب و تنظیم افزونه با مراجعه به بخش نوشته ی تازه خواهید دید که زمینه دلخواهی توسط افزونه ایجاد شده است این زمینه با هر بار بازدید کاربران بروز می شود و عدد آن تغییر می کند سپس این عدد در قسمتی که برای نمایش بازدید مطلب در نظر گرفته اید نمایش داده می شود که در واقع همان تعداد بازدید از مطلب است . تا اینجای کار توانستیم بازدید هر مطلب را بدست آوریم اکنون برای نمایش پربازدید ترین مطالب وردپس باید از کوئری آن استفاده کنیم .

 

جهت نمایش مطالب پربازدید کوئری زیر را در محل مورد نظر قرار دهید ، کوئری زیر عنوان مطلب به همراه تصویر شاخص و دسته بندی را نمایش می دهد شما می توانید موارد دیگری مانند خلاصه مطلب ، تعداد دیدگاه ها ، نام نویسنده و … را نیز به آن بیافزایید .

 

<?php
$args = array(
  'post_type' => 'post',
  'posts_per_page' => 6,
  'orderby' => 'meta_value_num',
  'meta_key' => 'views',
  'order' => 'DESC',
);
$my_query = new WP_Query( $args );
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID; ?>
<?php $views = get_post_meta($post->ID, 'views', true); ?>
 <div class="part">
 <figure><?php if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail('first-thumb', array( 'alt' => ''.get_the_title(), 'title' => ''.get_the_title().'' ));
} else { ?>
<img src="<?php bloginfo('template_url');?>/image/iranscript.png" width="154" height="154" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
<?php } ?></figure><br>
 <div class="part-cat"><?php the_category(', ') ?></div><br>
 <div class="part-link"><a rel="bookmark" href="<?php the_permalink() ?>" ><?php the_title(); ?></a></div>
 </div>
<?php endwhile; ?>

موفق باشید.